Effectief Vergaderen

Introductie

In deze deze praktijkgerichte training komen de vaardigheden aan bod om vergaderingen effectief te laten verlopen. U behaalt meer resultaat in dezelfde of minder tijd!
De training focust op de begeleiding van de aanwezigen, bijvoorbeeld het aanmoedigen van teruggetrokken deelnemers tot het leveren van een bijdrage, en op het toepassen van technieken om te komen tot een meetbaar resultaat. Daarbij wordt er ingegaan op bepaald gedrag waardoor vergaderingen minder productief kunnen worden en uit kunnen lopen.

Doel

U leert een aantal technieken en krijgt praktische aanwijzingen om meer rendement uit uw vergadertijd te halen.

In deze training leert u:

 • de verschillende typen vergaderingen met bijbehorende kenmerken herkennen;
 • hoe vergaderingen voor te bereiden, te plannen, etc.;
 • een agenda op te stellen en doelstellingen te beschrijven;
 • de diverse rollen in een vergadering te doorgronden;
 • te interveniëren door toepassing van eenvoudig toepasbare technieken;
 • bepaald gedrag te herkennen waardoor vergaderingen minder productief en langdradig kunnen worden.
Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die bij tijd en wijlen een vergadering moet voorzitten, zoals bijvoorbeeld teamleiders, project managers, service managers of bestuurders van een sportvereniging. Daarbij kunnen deelnemers aan vergadering eveneens hun voordeel doen met deze kennis en vaardigheden.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

Duur en studielast

De training duurt 1 dagdeel.
Studielast is niet van toepassing voor deze training.

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze word Effectief Vergaderen concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

Na afloop van de training wordt ons instituut-certificaat u via email toegestuurd.

Inhoud

In deze training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de diverse rollen van de deelnemers;
 • de verschillende stijlen van luisteren;
 • gesprekstechnieken als spiegelen en samenvatten;
 • het opstellen van een heldere agenda;
 • interveniëren;
 • herkennen en omgaan met emoties.
Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen u via email toegestuurd.

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.
Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot MyMediasi.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

Kosten

De prijs van de training in het open rooster is inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten en een digitaal instituut-certificaat. Click hier voor de prijslijst van Mediasi Academy.
Aan iedere deelnemer van een open rooster training wordt kosteloos een Support Voucher ter beschikking gesteld waarmee toegang tot MyMediasi kan worden verkregen.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventueel voor boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.