ADR mentoraat Assessment Registermediator

Het ADR Mentoraat Assessment biedt kandidaat- en associate certificaathouders van ADR Internation Register de mogelijkheid om na het volgen van een beroepsopleiding via een Mentoraat Assessment full certified professional te worden.

Praktijk assessment van 2 jaar

Het Mentoraat Assessment is een praktijk assessment op basis van een mentoraat periode van 2 aaneengesloten kalenderjaren.

De kandidaat of associate professional gaat voor 2 aangesloten kalenderjaren een mentor-relatie aan met een full certified mediator of een andere door het ADR Register goed gekeurde professional.

Er zijn vier formele toetsmomenten, namelijk na respectievelijk 6, 12, 18 en 24 maanden. De toetsmomenten zijn gericht op het begeleiden en stimuleren van de deelnemer op inhoud, proces en procedures en zijn daarmee 100% praktijkgericht.

Na 24 maanden stelt de mentor het eindverslag vast. Het eindverslag dient door 2 externe getuigen te worden ondertekend.

Doelgroep

Kandidaat- en ADR associateprofessionals die de full certified status willen behalen.

Beroepsbegeleiding

Gedurende de mentoraat periode wordt de mogelijkheid geboden om met de mentor van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden bij voorkeur face2face plaats, tenslotte gaat het tijdens een mentoraat niet alleen om de zakelijke/professionele besoignes. Desgewenst is het ook mogelijk om videoconferencing tools als Teams en Zoom in te zetten.

Kosten

De prijs van een Mentoraat Assessment bedraagt €1095 exclusief BTW of € 1195 vrij van BTW.

Deze prijs is exclusief reiskosten à €0,19/km indien de mentor verder dan 50km enkele reis vanuit zijn haar woonplaats moet reizen, exclusief locatiekosten indien de bijeenkomsten niet op locatie van de kandidaat plaatsvinden en exclusief bijdrage ADR International Register ad €250.

Mentoren

De mentoren van Mediasi  zijn allen ervaren professionals op het gebied van ADR. Zij zijn in staat u gedurende de periode van 2 jaar te begeleiden en te coachen naar een succesvol eindresultaat.