OBM Foundation

Introductie

Deze training legt de basis voor kennis over organisatorisch gedrag, prestaties en hoe beide te beïnvloeden.

In principe gaat het om het leren van de principes van “het beste in mensen naar boven brengen”, een parafrase van een van de grondleggers van OBM, Dr. Aubrey C. Daniels, PhD.

Doelen
 • Je krijgt een diepgaande introductie in de OBM-theorie;
 • Je maakt kennis met de algemene concepten van het ABC-model en het OBM-protocol;
 • Je leert hoe je prestaties kunt specificeren en lokaliseren;
 • Je leert over het meten van het noodzakelijke gedrag;
 • Je leert over het analyseren van gewenst en ongewenst gedrag;
 • Je leert over de beschikbare interventies om de prestaties echt te verbeteren;
 • Je leert over het omgaan met ongewenst gedrag;
 • Je leert over de verbazingwekkende kracht van positive reinforcement;
 • Je leert van de voorbeelden van de trainer en
 • Je leert van andere deelnemers / andere cases.
Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die het beste uit mensen wil halen, die oog heeft voor de omgeving waarin performance geleverd moet worden en die geïnteresseerd is in de mensen waarmee je omgaat.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

Duur en studielast

De training duurt 3 dagen of 6 dagdelen.
Studielast is niet van toepassing voor deze training.

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze wordt OBM concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Groepsgrootte

De groepsgrootte per training is minimaal 4 en maximaal 10 personen.

Certificering

Deze training leidt op voor het internationaal erkende APMG examen OBM Foundation.
Na afloop van de training ontvang je een digitaal instituut-certificaat.

Inhoud

De agenda voor deze training ziet er in beginsel als volgt uit:

 • Dag 1
  • Introductie
  • ABC model
  • ABC analyse
  • Antecedents
 • Dag 2
  • Consequenties
  • Omgaan met ongewenst gedrag
  • Reinforcement
 • Dag 3
  • Protocol voor OBM
  • Wrap up
  • Examen training
Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen, het boek ‘Organizational Behavior Management – Een introductie’ en een toegangscode voor een jaar voor Knowingo, het online leerplatform.

Beroepsbegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt cursisten de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.

Kosten

De kosten van de training materialen bedragen per persoon €349,00 (excl. BTW).
De kosten van het APMG examen bedragen per persoon €299,00 (excl. BTW).
De kosten van de inzet van de trainer bedragen €1.095,00 per dag, excl. BTW en eventuele reis- en verblijfskosten. Deze kosten worden naar rato doorbelast (bij 10 cursisten wordt 10% per persoon doorberekend).
Voor open-rooster trainingen worden de locatie- en arrangementskosten eveneens naar rato doorberekend. Vanzelfsprekend zullen deze vooraf gecommuniceerd worden.

Maak uw interesse s.v.p. kenbaar via email (info@mediasi.nl).