Organizational Behavior Management (OBM)
Het beste uit mensen halen!

Organizational Behavior Management (OBM)

Het beste uit mensen halen!

Steeds vaker wordt het belang van kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties duidelijk, met name met betrekking tot de werksfeer en de performance.

Gebaseerd op de gedragswetenschap Applied Behavior Analysis, is OBM de toepassing van deze wetenschap in organisaties. Met behulp van een 7-stappenprotocol is OBM bedoeld om de prestaties meetbaar te verbeteren door zich te concentreren op gedrag in plaats van alleen op resultaten. Hiermee draagt OBM op een positieve wijze bij aan het ontwerp en de implementatie van organisatieverandering.

De feiten zijn zowel confronterend als onmiskenbaar. Op basis van  tientallen jaren onderzoek door b.v. McKinsey is aangetoond dat maar liefst 70% van de veranderingsprogramma’s van organisaties niet aan al hun doelstellingen voldoet.
In niet minder dan 60% van die gevallen wordt ‘Gedrag’ bepaald als de oorzaak ervan. Dat wil zeggen, het is niet gelukt om mensen ertoe te brengen de dingen te doen die het programma beoogde.

Drie grote frustraties in boardrooms met betrekking tot gedragsverandering in organisaties zijn:

  1. Waarom doet men niet wat we zijn overeengekomen?
  2. Waarom werken onze gedragsinterventies niet op een duurzame manier?
  3. Hoe krijgen we hen zover het toch te doen?

De oplossing met alle antwoorden:

Organizational Behavior Management (OBM)

Accreditatie van APMG

Mediasi Academy is door APMG geaccrediteerd voor Organizational Behavior Management (OBM).

De training OBM Foundation is een prachtige aanvulling op ons portfolio en maakt ons aanbod compleet:

  • OBM Introductie – De beginselen en toepasbaarheid van OBM komen aan de orde. Duur: 1 dagdeel.
  • OBM Fundamentals – Je maakt uitgebreider kennis met OBM en de toepasbaarheid ervan. Aan de hand van een case ervaar je welke resultaten je hiermee kunt behalen. Duur: 2 dagdelen.
  • OBM Foundation – In deze door APMG geaccrediteerde training komt OBM uitgebreid aan bod en word je voorbereid op het Foundation examen. Duur: 6 dagdelen, inclusief examen. Deze training wordt door ons onder licentie van OBMdynamics verzorgd.

OBM is een belangrijk onderdeel van ons Change Adoption Skills programma.