Mediation & Conflict coaching (Rucphen e.o.)

Mensen

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Door conflicten kunnen zakelijke- en privérelaties ernstig verstoord raken. Als mensen in de toekomst nog een relatie met elkaar willen of moeten hebben, is het dan ook belangrijk om een conflict goed op te lossen.

Beste oplossing

De beste oplossing voor conflictoplossing is mediation. Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en zelf geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een oplossing voor het conflict. De mediator is onpartijdig, neutraal en onafhankelijk.

Toekomst

Het gaat bij een mediation niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u écht belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. Juist omdat partijen hun eigen oplossing bedenken, kunnen ze ook in de toekomst weer met elkaar verder. Ervaringscijfers geven aan dat ruim 80% van de mediations succesvol worden afgerond.

Voordelen van mediation

Het oplossen van een conflict met behulp van een mediator:

  • geeft een duurzamer resultaat – partijen bereiken tenslotte gezamenlijk overeenstemming over de oplossing voor het conflict;
  • verbetert of herstelt onderlinge verstandhoudingen – u bent weer op respectvolle wijze in gesprek met elkaar, hetgeen voor u (en uw achterban) plezieriger is;
  • is goedkoper – partijen betalen gezamenlijk de kosten.

Mediation is de beste, snelste en goedkoopste weg naar een duurzaam resultaat!

Hoge bedrijfskosten

De cijfers liegen er niet om: circa 30% van de mensen die zich ziek melden, doen dit vanwege psychische klachten – circa een kwart van deze groep mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.

Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is.

Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat er in bedrijven circa 15% van de bruto loonsom uitgeven wordt aan arbeidsconflicten; dit zijn met name de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen.

Conflictbeleid

In een bedrijf valt veel winst te behalen door het goed omgaan met conflicten. Behalve een beperking van de kosten kan met een goed conflictbeleid ook veel leed en frustraties voorkomen worden. Belangrijk is dat er goede afspraken gemaakt worden hoe met conflicten om te gaan.

In eerste instantie dient het conflict tussen de twee partijen opgelost te worden. Als dit niet lukt kan het management hierin bemiddelen. Het management dient hierbij een neutrale houding aan te nemen en beide partijen te horen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Indien er geen oplossing komt moet er zo spoedig mogelijk een externe deskundige ingeschakeld worden. In de meeste gevallen is een mediator te prefereren boven een advocaat

Een mediator is neutraal en zal streven naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn klant en zal streven naar zoveel mogelijk genoegdoening voor deze klant. De kans op een win – win situatie wordt hier door minimaal. De ervaring leert dat wanneer advocaten in een conflict betrokken worden de arbeidsovereenkomst bijna altijd beëindigd wordt.

Vertrouwelijk

De inhoud van een mediation is vertrouwelijk. Het bedrijf leidt hierdoor geen imago-schade.

Familiemediation richt zich op situaties rond de familie. De relaties binnen het gezin waarin je bent opgegroeid kunnen zeer complex zijn. Ook kunnen de ruzies binnen het gezin zeer pijnlijk zijn. Veel emoties en vaak ook oud zeer staan dan in de weg van een constructief gesprek.

Middels een mediation kan een verdere escalatie voorkomen worden. waardoor de relatie blijft. Maar de uitkomst kan ook zijn dat in goed overleg afscheid van elkaar genomen wordt.

Ook bij nieuwe familieleden kan familiemediation uitkomst bieden. Mensen opnemen in de familie is niet altijd even makkelijk. Ook samengestelde gezinnen kunnen soms wel wat hulp gebruiken. Het zijn situaties waar niet iedereen vrijwillig kan kiezen.

Familiemediation kan ook helpen na het overlijden van een familielid. Bijvoorbeeld met kwesties rondom de erfenis. Het kan voorkomen dat de situatie (verder) escaleert waardoor de relatie behouden blijft.

Ook bemiddelt een familiemediator bij scheidingen.

Tijdens het proces van conflictcoaching ligt de nadruk op hoe je in een gesprek met elkaar omgaat en hoe je reageert op de ander. Je leert om vaardig met conflicten om te gaan op een manier die bij jou past.

Een conflictcoach maakt jou bewust van belemmerende behoeften en overtuigingen. Dit geeft inzicht in wat jouw gedrag ineffectief maakt en helpt je te ontdekken wat nodig is om effectief conflicten te voorkomen en op te lossen.

Mocht je een mediation willen of ‘moeten’ (vanuit een arbeidsovereenkomst) starten, kan de conflictcoach jou ook vergezellen in de sessies.

Er was een vader die 17 kamelen naliet als erfenis voor zijn drie zonen.

Toen de vader overleed, openden zijn zonen het testament. In het testament van de vader stond dat de oudste zoon de helft van 17 kamelen zou krijgen, terwijl de middelste zoon 1/3e (eenderde) zou krijgen. De jongste zoon zou 1/9e (een negende) van de 17 kamelen krijgen.

Omdat het niet mogelijk is om 17 door de helft of 17 door 3 of 17 door 9 te delen, begonnen de drie zonen met elkaar te vechten. Daarom besloten de drie zonen naar een wijze man te gaan.

De wijze man luisterde geduldig naar het testament. De wijze bracht, na hierover te hebben nagedacht, een kameel van hemzelf mee en voegde hetzelfde bij 17. Dat bracht het totaal op 18 kamelen.

Nu begon hij het testament van de overleden vader te lezen…

  • De helft van 18 = 9. Dus gaf hij de oudste zoon 9 kamelen.
  • 1/3de van 18 = 6. Dus gaf hij de middelste zoon 6 kamelen.
  • 1/9e van 18 = 2. Dus gaf hij de jongste zoon 2 kamelen.

Tel dit nu bij elkaar op: 9 plus 6 plus 2 is 17, en dan blijft er één kameel over, die de wijze man wegnam.

De houding van conflictoplossing en het oplossen van problemen is het vinden van de 18e kameel, d.w.z. de gemeenschappelijke basis. Zodra een persoon in staat is om de 18e kameel te vinden, is het probleem opgelost.

Dat is soms moeilijk. Maar om tot een oplossing te komen, is de eerste stap te geloven dat er een oplossing is. Als we denken dat er geen oplossing is, zullen we geen oplossing kunnen bereiken!