Change Adoption Skills Foundation

Introductie

Organizational changes zijn bijna dagelijks aan de orde: kleine wijzigingen in procedures, implementatie van werkwijzen als Agile, DevOps en/of SCRUM, toepassen van nieuwe ontwikkelingen uit methodes als ITIL 4 of de ontwikkeling van nieuwe services. En dit zijn nog slechts een paar voorbeelden.

De bedrijfsvoering is gefocussed op Customer eXperience (CX) en User eXperience (UX) en daarnaast moet deze natuurlijk efficiënt en profitable zijn.

Maar het belangrijkste van alles is dat degenen die de wijzigingen moeten adopteren, veelal de end-users, door de bomen het bos moeten blijven zien en plezier moeten blijven houden in het uitvoeren van hun job en smoothly adopt changes.

Verbeteringen vereisen steevast dat mensen de manier waarop ze werken, hun gedrag en soms hun rol moeten wijzigen. Ongeacht of de wijziging een praktijk, de structuur van de de organisatie, gerelateerd aan technologie, of de introductie van een nieuwe of gewijzigde dienst is, mensen zijn essentieel voor het welslagen van de verandering.

Changes gaan vaak gepaard met weerstand en voor degenen die de changes moeten aanreiken en implementeren lijkt het soms een soort van circusact waarbij vele bordjes in het juiste tempo hoog gehouden moeten worden. Om hierin succesvol te kunnen zijn moet je allereerst interesse kunnen hebben in de mens en daarnaast moet je over skills kunnen beschikken zoals  structureren van de change, effectief communiceren en beïnvloeden van bedrag. Eenmaal geïmplementeerd stopt het natuurlijk niet want je moet continue verbeteren.

Doel

De trainingen Change Adoption Specialist (CAS) Foundation en Practitioner zijn erop gericht jou succesvoller organizational changes te laten implementeren én te laten adopteren.

Doelgroep

Deze training is van waarde voor iedereen die wil leren hoe effectiever met organisatorische veranderingen en de adoptie ervan om te gaan.

Voor-opleiding

Er zijn voor deze training geen specifieke instroomeisen van toepassing.

Duur van de training en studielast

De training is modulair opgebouwd en je bepaalt zelf welke modules je volgt. Studiebelasting is voor geen van de modules van toepassing.

Learning Delivery Method: classroom

De klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps-) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze worden kennis en vaardigheden concreet en toepasbaar gemaakt voor jouw praktijksituatie.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

Voor het actief participeren aan een module ontvang je een deelname certificaat. Indien voldaan is aan alle voorwaarden word je in het ADR Register ingeschreven als Associate Change Adoption Specialist. Deze inschrijving is de eerste 2 jaar kosteloos.

Het ADR Register hanteert een sympathiek assessment van de kennis en vaardigheden voor registratie: je kunt voor modules dispensatie aanvragen op basis van certificaten, niet ouder dan 3 jaar, of door aftekening door jouw bedrijfsmentor.

Inhoud

In deze training komen de volgende items aan de orde:

 • Een inleiding tot Management of Change (1,0 dag)
  • Management of Change omvat het proces, de tools en technieken om de mensen kant van verandering te managen teneinde de vereiste bedrijfsuitkomst te bereiken. Veranderingen zijn van invloed op hoe individuele mensen hun werk doen: hun processen, functie rollen, workflows, rapporterings structuren, gedragingen en zelfs hun identiteit binnen de organisatie.
  • Inleiding Kotter’s 7 Steps model en PROSCI’s ADKAR model.
  • De relatie met Project Management wordt toegelicht.
 • Communicatieve vaardigheden
  • Personal branding (0,5 dag)
  • Team Management (0,5 dag – op basis van de The Good Mate)
  • Introductie tot Conflict Management (1,5 dagen)
  • Effectieve Communicatie Vaardigheden (2,0 dagen)
  • Word een betere spreker (1, 0dag)
 • Voortdurende verbetering (0,5 dagen)
  • gebaseerd op het Continual Improvement model van ITIL 4.
Studiematerialen

De studiematerialen omvatten hand-outs van de presentaties en oefeningen. Aan het einde van een module worden deze materialen via e-mail toegestuurd.

Kosten

De prijs van deze training is inclusief een digitale versie van de presentatiematerialen en de oefeningen, een digitaal certificaat van deelname en, indien aan alle vereisten is voldaan, een registratie gedurende 2 jaar in het ADR-register als Associate Change Adoption Specialist. (https://adr-register.com)

 

 Deze spec sheet bevat beperkte informatie over de inhoud van de modules.
Neem s.v.p. contact op voor meer gedetailleerde informatie.