Business Skills

Service Management

ITIL2011 Foundation

ITIL® is de enige samenhangende en gedetailleerde documentatie van ‘best practices’, de beste praktijkoplossingen, voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Honderden organisaties over de hele wereld gebruiken ITIL en er is een hele filosofie ontstaan rond de richtlijnen, zoals die in de in de ITIL boeken worden omschreven, en het ondersteunende professionele kwalificatieschema.

ITIL 4 Foundation

ITIL 4 expands on previous versions by providing a practical and flexible basis to support organizations on their journey to the new world of digital transformation. It provides an end-to-end IT/digital operating model for the delivery and operation of tech-enabled products and services and enables IT teams to continue to play a crucial role in wider business strategy.

ITIL 4 Certification scheme

The first release of ITIL 4 Foundation level has now launched (February 2019), with the following higher levels due for release in H2 2019. ITIL Master: 2020.

Project Management

PRINCE2 Foundation

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een op processen gebaseerde benadering van projectmanagement, die een gemakkelijk toe te snijden en op schaal te maken methode biedt voor het management van alle soorten projecten. De methode is de onbetwiste standaard voor projectmanagement in het Verenigd Koninkrijk en wordt over de hele wereld toegepast.

WISP Foundation

WISP is een nieuwe Project Management methode waarmee u al snel goed uit de voeten kunt. WISP staat voor Working ISmall Projects en is uitstekend toepasbaar op ieder klein en middelgroot project.

Het is een methode waarbij je een goede structuur aanbrengt, zowel met betrekking tot besluitvorming en uitvoering als verantwoording. WISP kent een set van afspraken, documenten en principes (succesfactoren). Deze is overzichtelijk van omvang én aan te passen als het project of de omgeving waar het project in wordt uitgevoerd, daar aanleiding toe geeft.

Information Management

BiSL Foundation

Effectief beheer van de informatievoorziening is van vitaal belang. Als resultaat van de professionalisering van IT-diensten in de afgelopen jaren is, vanuit zakelijk perspectief gezien, de behoefte aan effectiever en efficiënter gebruik van informatie en meer support aan eindgebruikers aanzienlijk gegroeid.

Het Business information Services Library (BiSL®) model, ontwikkeld door de ASL BiSL Foundation, biedt een leidraad voor het toepassen van een professionele en systematische aanpak voor het beheer van de informatievoorziening.