Effectief Communiceren

Introductie

In deze deze praktijkgerichte training Effectief Communiceren komen de vaardigheden aan bod om effectief te kunnen communiceren. Wilt u een beter contact krijgen met anderen, zowel verbaal als non-verbaal, anderen beter willen leren begrijpen? Dan is dit een prima training voor u!
Er worden diverse aspecten van zowel verbale- als non-verbale communicatie behandeld en er wordt veel tijd ingeruimd voor het oefenen ervan. Uitsluitend erover lezen kunt u tenslotte ook zonder training. Daarbij wordt ingegaan op uw eigen valkuilen op dit gebied: het herkennen ervan en het ‘handlen’ ervan.

Doel

Na het volgen van deze training bent u in staat effectiever te communiceren waardoor u een (nog) betere relatie kunt opbouwen met uw gesprekspartners.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die meer wil halen uit zijn of haar (nog op te bouwen) relatie met partners. De vaardigheden komen op ieder moment van de dag, ongeacht de situatie, van pas, zowel zakelijk als privé.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

Duur en studielast

De training duurt 2 dagen.
Studielast is niet van toepassing voor deze training.

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze wordt Effectieve Communicatie concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

Na afloop van de training wordt ons instituut-certificaat u via email toegestuurd.

Inhoud

In deze training leert u:

  • wat er nu eigenlijk bedoeld wordt met Effectieve Communicatie;
  • een aantal communicatietechnieken toe te passen;
  • anderen beter te leren begrijpen;
  • een groot aantal verschillende soorten vragen te stellen;
  • bepaalde lichaamstaal te herkennen;
  • uw eigen valkuilen te ontdekken en hoe u hiermee om zou kunnen gaan.
Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen u via email toegestuurd.

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.
Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot MyMediasi.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

Kosten

De prijs van de training in het open rooster is inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten en een digitaal instituut-certificaat. Click hier voor de prijslijst van Mediasi Academy.

Aan iedere deelnemer van een open rooster training wordt kosteloos een Support Voucher ter beschikking gesteld waarmee toegang tot MyMediasi kan worden verkregen.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventueel voor boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.