Basistraining Mediation

Introductie Basistraining Mediation

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Door conflicten kunnen zakelijke- en privérelaties ernstig verstoord raken. Als mensen in de toekomst nog een relatie met elkaar willen of moeten hebben, is het dan ook belangrijk om een conflict goed op te lossen.

De oplossingen kunnen de conflictpartijen zelf bedenken, kunnen door derden bedacht worden of kunnen door derden opgelegd worden.

Onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR) vallen alle methoden om met behulp van een derde die geen formeel gezag heeft, een conflict op te lossen. Mediation is hier één van en eigenlijk is dit de beste methode voor conflictoplossing.

Bij mediation begeleidt een neutrale en onpartijdige mediator de communicatie en het proces waarin partijen zelf tot een oplossing komen. Juist omdat partijen hun eigen oplossing verzinnen, kunnen ze ook in de toekomst weer met elkaar verder.

Mediation is de beste, snelste en goedkoopste weg naar een duurzaam resultaat!

Doel

Na het succesvol afsluiten van de training bent u in staat een mediation te organiseren en te leiden conform de zgn. faciliterende methode, dat wil zeggen als neutrale en onafhankelijke mediator, en bent u voorbereid op zowel het theorie- als het praktijkexamen van ADR International Register.

Doelgroep

De training is niet alleen geschikt om mediator te worden, maar ook om verkregen kennis en vaardigheden toe te passen in uw dagelijkse (werk-) situatie.

Vooropleiding

Uitgangspunt is een opleidingsniveau van ten minste HBO  en daarbij is enige levenservaring gewenst. Een intake maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur en studielast

De training duurt 10 dagen.
De gemiddelde studielast bedraagt 80 uur..

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze wordt mediëren concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Gedurende de training worden uw verrichtingen meermalen op video opgenomen en besproken.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

De Basistraining Mediation is door ADR International Register geaccrediteerd en leidt op voor de examens van ADR register-mediator.

Na afloop van de training wordt ons instituut-certificaat u via email toegestuurd.

Inhoud

Tijdens de training wordt ruimschoots aandacht besteed aan kennis, vaardigheden en aan de basishouding van de mediator.

In de presentaties komen alleen de highlights aan bod – aanvullend hierop dient u de theorie nog grondig te bestuderen.

Op de laatste trainingsdag worden conflicten geoefend met ervaren conflictpartijen en uw eerste ´live´ mediation wordt voor u opgenomen..

Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen. Deze worden na iedere presentatie uitgereikt. In de studiemap treft u verder nog een aantal modeldocumenten van ADR International Register aan.

Wij bevelen de volgende boeken aan als literatuur voor deze training:

  • Handboek Mediation;
  • Juridische aspecten van mediation;
  • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

Als naslagwerk / achtergrondinformatie adviseren wij het volgende boek te hanteren:

  •  Toolkit Mediation.
Beroepsbegeleiding

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.

Gedurende en tot 12 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot MyMediasi.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 12 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

Kosten

De prijs van de training in het open rooster is inclusief de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten en een digitaal instituut-certificaat. Click hier voor de prijslijst van Mediasi Academy.

Aan iedere deelnemer van een open rooster training wordt kosteloos een Support Voucher ter beschikking gesteld waarmee toegang tot MyMediasi kan worden verkregen.

De drie boeken kosten circa €145 en kunnen online bij diverse boekenleveranciers besteld worden.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventueel voor boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.

 

*) u kunt het theorie- en het praktijkexamen van ADR International Register uitsluitend aanvragen indien u een erkende basisopleiding met goed gevolg hebt afgelegd.