Adviesvaardigheden

Introductie

Als adviseur probeert u een situatie te beïnvloeden of verbeteren zonder dat uzelf directe invloed hebt op de uitvoering van uw ideeën. Om resultaat te boeken, is het daarom belangrijk dat u in elke fase van het adviesproces de juiste dingen doet om de implementatie van uw aanbevelingen te bevorderen.

Doel

Na het volgen van deze training heeft u goede handvatten in handen om uw advieswerk goed en succesvol uit te voeren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor adviseurs met maximaal 2 jaar advieservaring die deskundig zijn op een bepaald vakgebied. Vanuit deze deskundigheid wilt u uw impact als adviseur verder verstevigen. U wilt betere inzichten in de diverse fasen van het adviesproces en de daarbij behorende adviesvaardigheden.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden, anders dan een basiskennis van advieswerk, gesteld om deel te nemen aan deze training.

Duur en studielast

De training duurt 1 dagdeel.
Studielast is niet van toepassing voor deze training.

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze worden Adviesvaardigheden concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

Na afloop van de training wordt ons instituut-certificaat u via email toegestuurd.

Inhoud

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de 5 fasen van advieswerk;
  • de werkzaamheden van de adviseur;
  • de verschillende rollen als adviseur;
  • het bewerkstelligen van 50/50 verantwoordelijkheid;
  • oprecht gedrag vertonen;
  • weerstand: vormen en hoe hiermee om te gaan.
Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen  u via email toegestuurd.
De training is gebaseerd op het boek Feilloos adviseren (Peter Block).

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.

Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot MyMediasi.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

Kosten

De prijs van de training in het open rooster is inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten en een digitaal instituut-certificaat. Click hier voor de prijslijst van Mediasi Academy.

Aan iedere deelnemer van een open rooster training wordt kosteloos een Support Voucher ter beschikking gesteld waarmee toegang tot MyMediasi kan worden verkregen.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventueel voor boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.