Mediation & Conflict coaching

Mensen

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Door conflicten kunnen zakelijke- en privérelaties ernstig verstoord raken. Als mensen in de toekomst nog een relatie met elkaar willen of moeten hebben, is het dan ook belangrijk om een conflict goed op te lossen.

Beste oplossing

De beste oplossing voor conflictoplossing is mediation. Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en zelf geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een oplossing voor het conflict. De mediator is onpartijdig, neutraal en onafhankelijk.

Toekomst

Het gaat bij een mediation niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u écht belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. Juist omdat partijen hun eigen oplossing bedenken, kunnen ze ook in de toekomst weer met elkaar verder. Ervaringscijfers geven aan dat ruim 80% van de mediations succesvol worden afgerond.

Voordelen van mediation

Het oplossen van een conflict met behulp van een mediator:

  • geeft een duurzamer resultaat – partijen bereiken tenslotte gezamenlijk overeenstemming over de oplossing voor het conflict;
  • verbetert of herstelt onderlinge verstandhoudingen – u bent weer op respectvolle wijze in gesprek met elkaar, hetgeen voor u (en uw achterban) plezieriger is;
  • is goedkoper – partijen betalen gezamenlijk de kosten.

Mediation is de beste, snelste en goedkoopste weg naar een duurzaam resultaat!

Hoge bedrijfskosten

De cijfers liegen er niet om: circa 30% van de mensen die zich ziek melden, doen dit vanwege psychische klachten – circa een kwart van deze groep mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.

Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is.

Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat er in bedrijven circa 15% van de bruto loonsom uitgeven wordt aan arbeidsconflicten; dit zijn met name de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen.

Conflictbeleid

In een bedrijf valt veel winst te behalen door het goed omgaan met conflicten. Behalve een beperking van de kosten kan met een goed conflictbeleid ook veel leed en frustraties voorkomen worden. Belangrijk is dat er goede afspraken gemaakt worden hoe met conflicten om te gaan.

In eerste instantie dient het conflict tussen de twee partijen opgelost te worden. Als dit niet lukt kan het management hierin bemiddelen. Het management dient hierbij een neutrale houding aan te nemen en beide partijen te horen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Indien er geen oplossing komt moet er zo spoedig mogelijk een externe deskundige ingeschakeld worden. In de meeste gevallen is een mediator te prefereren boven een advocaat

Een mediator is neutraal en zal streven naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn klant en zal streven naar zoveel mogelijk genoegdoening voor deze klant. De kans op een win – win situatie wordt hier door minimaal. De ervaring leert dat wanneer advocaten in een conflict betrokken worden de arbeidsovereenkomst bijna altijd beëindigd wordt.

Vertrouwelijk

De inhoud van een mediation is vertrouwelijk. Het bedrijf leidt hierdoor geen imago-schade.

Erfenis krijgen

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene, zoals een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Het afwikkelen van een erfenis is voor velen een moeilijke kwestie waar vaak veel verdrietige gevoelens bij horen. Veelal is intensief overleg nodig met anderen met wie de relatie van oudsher al stroef verloopt. De afwikkeling blijkt in praktijk vaak een bron van conflicten te zijn.

Erfenis nalaten

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene, zoals een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Laat u een erfenis na? Als u zelf geen testament opstelt, regelt het erfrecht wie uw erfenis krijgt. Maar u kunt zelf al zaken regelen tijdens uw leven. Voor vragen over erven of het opstellen van een testament kunt u terecht bij uw notaris en hij kan u adviseren omtrent het opnemen van een mediationclausule.

De andere alledaagse praktijk

Technisch gezien is het allemaal kraakhelder: nalatenschap, erfgenamen, testament, erfrecht, etcetera – alles is beschreven en vastgelegd.  Het afwikkelen van een erfenis is voor velen een moeilijke kwestie waar vaak veel verdrietige gevoelens bij horen. Veelal is intensief overleg nodig met anderen met wie de relatie van oudsher al stroef verloopt. De afwikkeling blijkt in praktijk vaak een bron van conflicten te zijn.

Als het afwikkelen van een erfenis niet goed gaat, is de kans groot dat het conflict dermate escaleert dat alleen de gang naar de rechter nog uitkomst biedt, tenzij de erfgenamen bereid zijn er samen uit te komen met behulp van een mediator. Een mediator is neutraal en onafhankelijk en gaat samen met de erfgenamen op zoek naar een oplossing. Een mediator is hiertoe professioneel opgeleid en hij heeft de vaardigheden de communicatie weer vlot te trekken.

Om de tafel?

De bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden op een wijze die geheel bij uw situatie van het moment past. Dat betekent dat wij naast de traditionele overlegvorm, rond-de-tafel, ook online bijeenkomsten kunnen plannen, waardoor verstoorde relaties rustig weer opgebouwd kunnen worden en/of reistijden en onoverbrugbare afstanden tot het verleden behoren.

One-stop-shopping

Een professioneel mediator is niet altijd ook een juridisch- of financieel specialist. Daarom maken juridisch- en financieel onderlegde professionals onderdeel uit van ons team. Daarbij werken wij nauw samen met notarissen.

Middels deze werkwijze kunnen wij u van de juiste expertise voorzien.

Zorgvuldig

Scheiden moet  nét zo zorgvuldig plaatsvinden als trouwen. Voordat je je JA-woord voor een scheiding geeft,   overdenk je de consequenties, voor zowel jezelf, je partner als voor eventuele kinderen. Je bedenkt de wijze waarop, hoe je toekomst eruit gaat zien, etc. Kortom zorgvuldig en stap voor stap.

Als je kinderen hebt, ligt er als ouders zéker nog een gezamenlijke toekomst in het verschiet en is het van groot belang dat er op een fatsoenlijke wijze met elkaar gecommuniceerd kan blijven worden; tenslotte moeten ouders samen beslissingen nemen en dragen zij samen de zorg voor de kinderen. De partnerrelatie mag dan van de baan zijn – de ouderrelatie blijft bestaan!

Scheiden via een knippen-en-scheren-checklistje is zeker goed mogelijk. Na afloop is de scheiding een feit en zijn alle spullen verdeeld. Zo ook de kinderen 🙁.

Samen

Kiezen voor een scheidingsmediation betekent dat je samen de scheiding voorbereidt, soms zelfs samen met de kinderen, dat je samen beslissingen neemt en dat je oog hebt voor de toekomst.

Geen juridisch gevecht en geen beslissingen van een rechter, maar samen een voor alle partijen acceptabele en duurzame oplossing zoeken voor veelal een heel groot en pijnlijk probleem. In onze beleving zijn ouders dat in ieder geval verplicht aan de kinderen!

Staan werktijden, reistijden, afstanden of de onderlinge verstandhouding ‘live’ bijeenkomsten in de weg? Dan is online mediation een uitkomst.

Begeleiding

Mediasi is in staat u op deskundige wijze te begeleiden in de aanloop naar een weloverwogen JA-woord bij scheiding. Een ervaren ADR Register en/of MfN Familiemediator begeleidt de mediaton en indien nodig kunnen financiële aspecten besproken worden met onze financial coach.

Voor het opstellen en indienen van het scheidingsverzoek bij de Rechtbank werken wij samen met een advocaat. Het staat u vrij een eigen advocaat te kiezen.

Kosten

De ervaring leert dat er gemiddeld 5 bijeenkomsten van 1 to 1,5 uur nodig zijn om tot overeenstemming te komen. De kosten van deze bijeenkomsten worden op basis van nacalculatie verrekend. Aan het opstellen en indienen van het scheidingsverzoek zijn advocaatkosten verbonden. De rechtbank berekent tot slot nog griffierechten.

Wij werken ook op basis van toevoeging (rechtsbijstand), waardoor uw kosten voor de scheiding aanmerkelijk lager komen te liggen. Een toevoeging kunnen wij voor één of voor beide partijen aanvragen.

Voor de alimentatieberekeningen wordt gebruik gemaakt van de applicatie Split Online. Tijdens de mediation worden overzichtelijke berekeningen uitgereikt.

JA, wij willen… scheiden

En dan zorgvuldig en met een duurzame oplossing? Bij Mediasi bent u dan aan het juiste adres.

Online mediation

U wilt beiden een conflict oplossen, maar eerdere face-to-face mediations zijn mislukt, de afstand is te ver om gesprekken te plannen, de werktijden maken het onmogelijk om agenda’s op elkaar af te stemmen of u wilt elkaar gewoon (voorlopig even) niet zien? Kies dan voor online mediation!

Bij online mediation heeft u alleen met behulp van ons online mediation systeem via de mediator contact met elkaar over de situatie. Deze methode biedt u onder meer de mogelijkheid eerste, soms emotionele, reacties nog eens te overdenken en bij te stellen voordat u deze verstuurt om te reageren op tijdstippen waarop u dat uitkomt en u kunt zonder enige druk of onderbreking van de tegenpartij uw volledige verhaal kwijt aan de mediator.

Het systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en vanaf iedere locatie ter wereld bereikbaar.

Berichten en reacties worden nooit rechtstreeks aan de andere partij gestuurd, maar lopen altijd via de mediator, die met beide partijen vooraf de spelregels van communicatie afspreekt. Mochten partijen in de loop van de online mediation behoefte hebben aan een fysieke ontmoeting, dan kan deze natuurlijk plaatsvinden.

Van u wordt dezelfde bijdrage verwacht als bij een face-to-face mediation, namelijk commitment om te komen tot een constructieve en duurzame oplossing. Daarnaast is toegang tot het internet en enige handigheid in het gebruik ervan noodzakelijk. Het systeem werkt intuïtief en eenvoudig en helpt u structuur aan te brengen in de communicatie met uw (ex-)partner.

De mediator is speciaal opgeleid het gehele proces op deze wijze te begeleiden.