Kwaliteit

There is no substitute for quality!

Mediations

U bent verzekerd van de inzet van ervaren, professionele Registermediators voor arbeidszaken en zakelijke geschillen en van geregistreerde Familiemediators voor (echt-)scheidingen en overige familiezaken.

   

 

Trainingen

Wij worden graag consequent getoetst op de kwaliteit van zowel onze organisatie, het trainingsmateriaal als de trainers, zodat wij constant en aantoonbaar kunnen voldoen aan uw verwachtingen.

Mediasi is door zowel ADR Register als MfN erkend als trainingsinstituut. De Basistraining Mediation is door ADR Register geaccrediteerd en wordt verzorgd door ervaren Registermediators.

 

 

CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een geregistreerde instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die geregistreerd is in het CRKBO.

Een inschrijving in het CRKBO is een registratie zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

De audit wordt door een onafhankelijke organisatie uitgevoerd, CPION. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica).

Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

bron: www.crkbo.nl

High trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Uitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip.

bron: www.rvr.org

 

Not allowed...