Toevoeging – subsidie op mediation

Toevoeging

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Daarom is er een subsidieregeling als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Uw mediator kan zo’n subsidie (een ‘toevoeging’ heet het officieel) voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtbijstand.

De Raad kent alleen subsidie toe via mediators die bij de Raad staan ingeschreven.

De Raad kijkt wel of het om een serieus conflict gaat; voor een kleine burenruzie krijgt u bijvoorbeeld geen subsidie. Een subsidie kan ertoe leiden dat elke partij niet meer dan €53 of €105 (2017) voor de hele mediation betaalt (in bijzondere gevallen kan zelfs die eigen bijdrage vervallen).

 

Wie komen in aanmerking?

De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. Als u belasting betaalt in box 3 dan komt u niet voor subsidie in aanmerking.

Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dat geen gevolgen.

Op deze pagina treft u informatie aan met betrekking tot de voorwaarden van de toekenning van een toevoeging: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen.

bron: website Raad voor Rechtsbijstand.

 

Mediasi werkt ook op basis van toevoeging.

Not allowed...