Arbeidsmediation

Hoge bedrijfskosten

De cijfers liegen er niet om: circa 30% van de mensen die zich ziek melden, doen dit vanwege psychische klachten – circa een kwart van deze groep mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.

Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is.

Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat er in bedrijven circa 15% van de bruto loonsom uitgeven wordt aan arbeidsconflicten; dit zijn met name de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen.

 

Conflictbeleid

In een bedrijf valt veel winst te behalen door het goed omgaan met conflicten. Behalve een beperking van de kosten kan met een goed conflictbeleid ook veel leed en frustraties voorkomen worden. Belangrijk is dat er goede afspraken gemaakt worden hoe met conflicten om te gaan.

In eerste instantie dient het conflict tussen de twee partijen opgelost te worden. Als dit niet lukt kan het management hierin bemiddelen. Het management dient hierbij een neutrale houding aan te nemen en beide partijen te horen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Indien er geen oplossing komt moet er zo spoedig mogelijk een externe deskundige ingeschakeld worden. In de meeste gevallen is een mediator te prefereren boven een advocaat

Een mediator is neutraal en zal streven naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn klant en zal streven naar zoveel mogelijk genoegdoening voor deze klant. De kans op een win – win situatie wordt hier door minimaal. De ervaring leert dat wanneer advocaten in een conflict betrokken worden de arbeidsovereenkomst bijna altijd beëindigd wordt.

 

Vertrouwelijk

De inhoud van een mediation is vertrouwelijk. Het bedrijf leidt hierdoor geen imago-schade.

 

Not allowed...