Mediation

Mensen

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Door conflicten kunnen zakelijke- en privérelaties ernstig verstoord raken. Als mensen in de toekomst nog een relatie met elkaar willen of moeten hebben, is het dan ook belangrijk om een conflict goed op te lossen.

Beste oplossing

De beste oplossing voor conflictoplossing is mediation. Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en zelf geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een oplossing voor het conflict. De mediator is onpartijdig, neutraal en onafhankelijk.

Toekomst

Het gaat bij een mediation niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u écht belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. Juist omdat partijen hun eigen oplossing bedenken, kunnen ze ook in de toekomst weer met elkaar verder. Ervaringscijfers geven aan dat ruim 80% van de mediations succesvol worden afgerond.

Mediation is de beste, snelste en goedkoopste weg naar een duurzaam resultaat!

Not allowed...